Zakonska procedura

Nerezidenti mogu kupovati nekretnine u Crnoj Gori kao fizičko ili kao pravno lice. Prilikom kupovine i uknjižbe nekretnine stranci imaju ista prava kao i građani Crne Gore, osim kada su u pitanju prirodni resursi, javni objekti, poljoprivredna zemljišta, šume, spomenici kulture.

Stranci mogu sticati pravo vlasništva na poljoprivrednom zemljištu i šumama do 5000m2 samo u slučaju ako se na predmetnoj lokaciji nalazi kuća.
Stranci imaju pravo dugoročne rente.

Join The Discussion

Compare listings

Compare