Forte Mare real estate Herceg Novi Montenegro

Procedura kupovine nekretnine u Crnoj Gori je vrlo jednostavna, uključuje nekoliko faza i traje nekoliko dana. Ugovor o kupoprodaji sačinjava i ovjerava mjesno nadležni notar.

Nakon odabira nekretnine neophodno je provjeriti dokumentaciju, usaglasiti uslove sa prodavcem , platiti porez na promet nepokretnosti u iznosu od 3% od vrijednosti nekretnine i uknjižiti pravo vlasništva.

Prilikom ovjere kupoprodajnog ugovora neophodno je prisustvo strana uključenih u ugovoru, odnosno njihovih punomoćnika. U slučaju da je jedna od strana pravno lice neophodno je da ono priloži odgovarajuću dokumentaciju. Ako je jedan od učesnika strani državljanin neophodno je prisustvo ovlaštenog sudskog tumača.

Troškovi ovjere kupoprodajnog ugovora kod notara zavise od vrijednosti nekretnine, sve tarife su fiksne. Faktički kupac postaje vlasnik nekretnine nakon isplate ukupnog iznosa kupoprodajne cijene, ali je List nepokretnosti dokument koji potvrđuje pravo vlasništva i njega izdaje Uprava za nekretnine Crne Gore. Zahtjev za uknjižbu prava vlasništva na osnovu kupoprodajnog ugovora može predati notar, ali i sam kupac lično.

Prilikom kupovine zemljišta kupac mora provjeriti granice uz pomoć ovlaštenih geodetskih organizacija. Takođe, prije sklapanja kupoprodajnog ugovora neophodno je i pribaviti Izvod iz planske dokumentacije vezano za namjenu predmetnog zemljišta.